logo Nye metoder

ID2016_086

Trastuzumabemtansin (Kadcyla) - Indikasjon II

Til bruk etter pertuzumab(Perjeta)-behandling ved brystkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.11.2016
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2016_086
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til andrelinjebehandling av brystkreft

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF avbestiller oppdraget da det dekkes av allerede gjennomført metodevurdering for ID2013_009_Trastuzumabemtansin (Kadcyla) til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter førstelinjebehandling.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 70-19.

 

Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering for trastuzumabemtansin (Kadcyla) etter bruk av pertuzumab (Perjeta)-behandling.