logo Nye metoder

ID2019_053

Trastuzumabemtansin (Kadcyla) - Indikasjon III

Adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.04.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_053
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til bruk som adjuvant behandling ved HER2 positiv tidlig brystkreft.

Metodevarsel​

 

Oppdatert bestilling i henhold til endelig indikasjon (oppdatert 03.07.2020)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumabemtansin (Kadcyla) til adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Trastuzumabemtansine (Kadcyla) til adjuvant behandling av HER2 positiv, tidlig brystkreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 83-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.09.2019
Ferdigstilt
09.07.2020

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 03.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Oppdatert prisnotat (28082020)

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Trastuzumabemtansin (Kadcyla) kan innføres i adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. september 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 074-2020.