logo Nye metoder

ID2013_004, ID2013_009

Trastuzumabemtansin (Kadcyla)

Andrelinjebehandling av HER2-postitiv brystkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2013
Sendt inn av
Flere. Myndighet,Statens legemiddelverk og Leverandør, Roche Norge AS
ID-nummer
ID2013_004, ID2013_009
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til andralinjebehandling av brystkreft

Beslutning på Bestillerforum RHF (26.09.2013)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.02.2014
Ferdigstilt
01.10.2014

 Hurtig metodevurdering m. vedlegg​​​ (08.10.2014)

Oppdatering av hurtig metodevurdering-notat (02.06.2017)

Oppdatering av hurtig metodevurdering - notat (01.08.2017)*

*Alle medlemmene av Bestillerforum RHF klarerte 08.08.2017 at notat (01.08.2017) kan sendes til beslutning i de regionale helseforetakene.

Beslutning

Beslutning tatt
15.08.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.08.2017)
Trastuzumabemtansin(Kadcyla) kan innføres til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter førstelinjebehandling.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.08.2017 finner du her, se sak 62-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.06.2017):
Trastuzumabemtansin (Kadcyla®) innføres ikke til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter førstelinjebehandling.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.06.2017 finner du her, se sak 56-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.03.2016):
Traztuzumabemtasin (Kadcyla) innføres ikke til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.03.2016 finner du her, se sak 14-2016.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.10.2014):​Traztuzumabemtasin (Kadcyla) innføres ikke til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.10.2014 finner du her, se sak 20-2014.