logo Nye metoder

ID2015_041

Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft

Tredimensjonal digital brysttomosyntese i screening for brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_041
Om metoden
Digital brysttomosyntese (DBT) brukes til undersøkelse av bryst. Ved bruk av DBT oppnås en 3D fremstilling av brystet.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)
Bestillerforum RHF gir to oppdrag:

1. Hurtig metodevurdering på bruk av Tredimensjonal digital       brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft ved Kunnskapssenteret.

2.  Hurtig metodevurdering på bruk av Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i diagnostikk av brystkreft i klinisk praksis ved Kunnskapssenteret.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)
Saken er utsatt til Bestillerforum RHF sitt møte i desember etter nye innspill til saken.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI
Påbegynt
14.12.2016
Ferdigstilt
04.09.2017

​*Hurtig metodevurdering på bruk av Tredimensjonal digital       brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft ble påbegynt 14.12.2016.

 

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 16.08.2017, og etter endelig ferdigstillelse 04.09.2017 sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2017)

​Bruk av tredimensjonal digital brysttomosyntese skal ikke innføres som en obligatorisk del av Mammografiprogrammet på grunn av usikkerhet i datagrunnlaget.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017 finner du her, se sak 79-2017.