logo

ID2019_110

Treprostinilnatrium (Trepulmix)

Behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon
Til beslutning
24.10.2019

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_110
Om metoden
Legemiddel til behandling av høyt trykk i lungekretsløpet

Bestillerforum for nye metoder 25.09.2023
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 144-23.

.............................................................................................................................

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for treprostinilnatrium til behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 200-19.