logo

ID2018_106

Trientindihydroklorid (Cufence)

Til behandling av Wilsons sykdom
Beslutning foreligger
17.01.2022

Forslag

Sendt inn
16.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_106
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av Wilsons sykdom

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.09.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 144-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
15.12.2021

​​​​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Trientindihydroklorid (Cufence) innføres til behandling av Wilsons sykdom hos voksne, ungdom og barn fra 5 år og eldre med intoleranse overfor D-penicillaminbehandling.  

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.02.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 008-2022