logo Nye metoder

ID2018_070

Triklosanbelagte suturer

Triklosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.06.2018
Sendt inn av
Produsent; Ethicon, Johnson & Johnson MD
ID-nummer
ID2018_070
Om metoden
Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019):
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet komme med et tilleggsnotat i forhold til oppdaterte guidelines fra NICE.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) kommer her, se sak 75-19.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet foreta eventuelle oppdateringer av notatet som deretter fremlegges for Bestillerforum RHF.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 216-18.

 

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å lage et notat som oppsummerer en rapport fra EUnetHTA (2017) samt ta med kostnader for metoden. Saken tas opp igjen på et kommende møte med Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) finner du her, se sak 135-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Notat som oppsummerer en rapport fra EUnetHTA (2017) samt ta med kostnader for metoden.
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
24.09.2018
Ferdigstilt
18.01.2019

Notatet er klarert i Bestillerforum RHF den 28.01.2019 og er sendt til beslutning.

Notat 

Rapport utarbeidet av EUnetHTA

 

Beslutning

Beslutning tatt
30.03.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.03.2020)

1. Bruken av triklosanbelagte suturer bør begrenses til et minimum ved at det kun vurderes brukt ved kirurgi av barn.
2. Evidensgrunnlaget gjør at det er usikkerhet knyttet til gevinsten ved å benytte triklosanbelagte suturer til andre pasientgrupper enn barn.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.03.2020 under sak 026-2020.