logo Nye metoder

ID2019_008

Trykksensitiv kompresjonsplate (Sensitive Sigma Paddle)

Kompresjonsplate som benytter sensorer til å oppnå presis og reproduserbar kompresjon under mammografi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.12.2018
Sendt inn av
Produsent: Sigmascreening B.V.
ID-nummer
ID2019_008
Om metoden
Metoden dreier om kompresjonsplate som benytter sensorer til å oppnå presis og reporduserbar kompresjon under mammografi.

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 20-19.