logo Nye metoder

ID2019_019

TurbiLatex suPARnostic test

Test for kvantifisering av prognostisk biomarkør suPAR
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.02.2019
Sendt inn av
ViroGates A/S, Denmark
ID-nummer
ID2019_019
Om metoden
Test for kvantifisering av prognostisk biomarkør suPAR

​Forslag


Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 52-19.