logo Nye metoder

ID2020_080

Upadacitinib (Rinvoq) - Indikasjon II

MUSKEL-SKJELETT-BINDEVEVSSYKDOMMER - Behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_080
Om metoden
Legemiddel (depottablett) til behandling av psoriasisartritt som er en kronisk, autoimmun, inflammatorisk leddbetennelse som kan oppstå hos personer med hudsykdommen psoriasis.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Oppdatert 15.02.2021: 
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 176-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2020
Ferdigstilt
01.06.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye m​etoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Upadacitinib (Rinvoq) innføres til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende behandling (DMARDs).
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk umiddelbart etter beslutning. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 077-2021.