logo Nye metoder

ID2019_037

Ustekinumab (Stelara) - Indikasjon II

Behandling av moderat til alvorlig Ulcerøs kolitt hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_037
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av Ulcerøs kolitt.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
En forenklet metodevurdering med fokus på klinisk effekt og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ustekinumab (Stelara) til behandling av ulcerøs kolitt.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 60-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Forenklet metodevurdering med fokus på klinisk effekt og kostnader
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.06.2019
Ferdigstilt
30.08.2019

Forenklet metodevurdering

Prisnotat (30.08.2019)

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Ustekinumab (Stelara) kan innføres til behandling av voksne pasienter med ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, ikke lenger har respons på eller ikke har tålt enten konvensjonell terapi eller en TNF-α-antagonist, eller har medisinske kontraindikasjoner mot slike behandlinger.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud, og kan først tas i bruk fra 1.2.2020

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 90-2019.