logo Nye metoder

ID2016_064

Ustekinumab (Stelara)

Til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom (CD)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.08.2016
Sendt inn av
Janssen-Cilag
ID-nummer
ID2016_064
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) som hemmer deler av immunsystemet. Virkestoffet er et monoklonalt antistoff. Monoklonale antistoffer er proteiner som gjenkjenner og binder seg til andre spesifikke proteiner i kroppen.

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016):
Bestillerforum RHF gir Statens Legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av ustekinumab (Stelara) til behandling av voksne med moderat til alvorlig Crohns sykdom

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2016
Ferdigstilt
29.11.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF 21.12.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

  1. Ustekinumab (Stelara) kan etter neste anbud eventuelt innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons på, har mistet respons på eller ikke har tålt enten konvensjonell terapi eller en TNF-α-antagonist eller har medisinske kontraindikasjoner mot slike behandlinger.
  2. Ustekinumab (Stelara) kan inngå i senere anbud dersom prisen er lik eller lavere enn prisen oppgitt i det oppdaterte tilbudet fra firmaet 19/11-2018. Prisen inngitt i anbudet skal vurderes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS), og legemiddelet kan da rangeres. 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 3-2019.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

1. Ustekinumab (Stelara) innføres ikke til behandling av Crohns sykdom.
2. Ustekinumab (Stelara) kan inngå i senere anbud dersom det blir gitt en ny og lavere pris. Prisen inngitt i anbudet skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder før ny beslutning. ​

 

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)

Ustekinumab (Stelara) innføres ikke nå til behandling av Crohns sykdom. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 61-2018