logo Nye metoder

ID2018_055

Utskriving på operasjonsdagen

Etter innsetting av total hofteprotese (THP)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_055
Om metoden
Prosedyre etter innsetting av total hofteprotese (THP)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 106-18.