logo Nye metoder

ID2023_046

Utstyr for å støtte fosterets hode ved keisersnitt

Til bruk ved hastekeisersnitt for å stabilisere og beskytte barnets hode (eks. på utstyr Fetal Pillow).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.03.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_046
Om metoden
Utstyr til bruk for å for å stabilisere og beskytte barnets hode ved hastekeisersnitt (Fetal Head Elevation Devices (FHED)).

​Metodevarsel (publisert 17.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her, se sak 085-23.