logo Nye metoder

ID2019_048

Utvidelse av aldersgruppen i mammografiprogrammet

Innkalling av kvinner i alder 45-74 år til mammografi hvert annet år
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.03.2019
Sendt inn av
Norsk forening for Radiologisk Brystdiagnostikk
ID-nummer
ID2019_048
Om metoden
I dag screenes kvinner i aldern 50-69 år. Dette er et forslag om å utvide til aldern 45-74 år.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2020):

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt til vurdering en sak om grenseoppgang mellom screeningtiltak og Nye metoder. Departementet har vurdert at etablering av nasjonale screeningprogram og utvidelser av eksisterende nasjonale screeningprogram ikke skal gjennom Nye metoder, men håndteres av Helsedirektoratet.

Oppdrag gitt til Folkehelseinstituttet om oppsummering av den tilgjengelige dokumentasjonen for mammografiscreening for aldersgruppene 45-50 år og 70-74 år avsluttes. Saken overføres til Helsedirektoratet.

​Forslag

Innspill fra UiO og OUS (15.05.2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Oppsummering av den tilgjengelige dokumentasjonen for mammografiscreening gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for aldersgruppene 45-50 år og 70-74 år.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 78-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Oppsummering av tilgjengelig dokumentasjon
Utreder
Folkehelseinstituttet