logo Nye metoder

ID2016_006

Vagusnerveblokkering (Maestro RC2)

i behandling av fedme
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2016_006
Om metoden
Implanterbart utstyr som kan brukes i behandling av fedme

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Oppdraget om hurtig metodevurdering av vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme, som ledd i et EUnetHTA samarbeid avbestilles.

Referat fra Bestillerforum RHF (23.04.2018) finner du her, se sak 57-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Folkehelseinstituttet kan gjennomføre sitt oppdrag på hurtig metodevurdering av vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme, som ledd i et EUnetHTA samarbeid.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres vedrørende vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme ved Kunnskapssenteret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet