logo Nye metoder

ID2020_058

Valoctocogene roxaparvovec (Roctavian)

BLODSYKDOMMER - Behandling av alvorlig hemofili A hos voksne.
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_058
Om metoden
Hemofili er en blødersykdom som er arvelig, medfødt og livslang.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for valoctocogene roxaparvovec til behandling av alvorlig hemofili A hos voksne.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 141-20

Sees i sammenheng med ID2020_048. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter
Påbegynt
15.12.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.