logo Nye metoder

ID2014_037

Vedolizumab (Entyvio)

Behandling av alvorlig aktiv ulcerøs kolitt og Chrons sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.12.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_037
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kronisk betennelse i tykktarmen

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.01.2015)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk i henhold til godkjente indikasjoner (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom)

Forslag

Innspillsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.01.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
10.02.2015
Ferdigstilt
09.10.2015

Beslutning

Beslutning tatt
16.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.11.2015)

    1. Vedolizumab (Entyvio®) kan innføres for behandling av moderat til alvorlig ulcerøs kolitt i de tilfellene der behandling med konvensjonell terapi med tillegg av TNFα-hemmere enten ikke har hatt tilstrekkelig klinisk effekt, eller er kontraindisert. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
    2. Vedolizumab (Entyvio®) kan innføres for behandling av moderat til alvorlig Mb Crohn i de tilfellene der behandling med konvensjonell terapi med tillegg av TNFα-hemmere enten ikke har hatt tilstrekkelig klinisk effekt, eller er kontraindisert. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Protokoll, sak 50-2015 og sak 51-2015

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Innkalling og saksdokumenter