logo Nye metoder

ID2013_029

Vemurafenib (Zelboraf)

Til behandling av melanom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Norsk melanom gruppe
ID-nummer
ID2013_029
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av melanom (hudkreft).

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)
​Bestillerforum RHF ber om at vemurafenib trekkes fra listen over bestilte hurtig metodevurderinger. Bakgrunnen er at produsent per i dag ikke har levert inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering for legemidlet. Metodevurdering av vemurafenib blir imidlertid ivaretatt da den inngår i den fullstendige metodevurderingen på malignt melanom ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

​Dokumentasjonsinnhenting pågå. Leverandøren har ikke levert inn dokumentasjon til hurtig metodevurderingen.


Legemiddelet inngår også i en fullstendig metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft) - se ID2014_031