logo

ID2023_093

Venetoklaks (Venclyxto) - Indikasjon VII

Kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q).
Forslag mottatt / åpent for innspill
19.09.2023

Forslag

Sendt inn
19.09.2023
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2023_093
Om metoden
Legemiddel til behandling av blodkreft.

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 28.09.2023)

Status 10.10.2023
Firma har oppgitt at det finnes nye studiedata. Det anbefales derfor at de nye studiedataene vurderes ved at Statens legemiddelverk gjennomfører en egnhethetsvurdering. Det vil også bli innhentet faglige innspill.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 11.12.2023.