logo Nye metoder

ID2016_073

Venetoklax (Venclyxto)

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_073
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type blodkreft

Metodevarsel​

Avvente med hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for Venclyxto (venetoklaks) til kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Oppdrag ID2016_073 Venclyxto (venetoklaks) ved kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med nåværende indikasjon avbestilles.

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for venetoclax til behandling av kronisk lymfatisk leukemi

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
10.02.2017