logo

ID2017_109

Vestronidase alfa (Mepsevii)

Behandling av mukopolysakkaridose VII (Slys sykdom)
Til metodevurdering
10.11.2017

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_109
Om metoden
Legemiddel til behandling av mukopolysakkaridose VII (Slys sykdom)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vestronidase alfa til behandling av mukopolysakkaridose VII (Slys sykdom).

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 189-17.

Metodevurdering

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.