logo Nye metoder

ID2018_117

Videokamera overvåking (AlignRT)

I sanntid for presis intrakraniell stråleknivbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_117
Om metoden
Sanntidsovervåkning med videokamera for presis intrakraniell stråleknivbehandling

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 196-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Saken utsettes - tas opp igjen på et senere møte.

Protokoll fra Bestillerforum (17.12.2018) kommer her, se sak 196-18.