logo Nye metoder

ID2014_011

Vintafolid (Vynfinit)

Til behandling av platinaresistent ovariecancer (PROC)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.04.2014
Sendt inn av
Leverandør, MSD Norge AS
ID-nummer
ID2014_011
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av platinaresistent eggstokkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

Sekretariatet for Nye metoder har fått opplysninger om at produsenten av vintafolid (Vynfinit) har trukket søknaden om markedsføringstillatelse. Link her til informasjon fra det europeiske legemiddelverk, EMA. I og med at legemidlet ikke vil bli godkjent er det ikke lenger grunnlag for å gjøre en metodevurdering og oppdraget trekkes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.05.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk dersom det kommer data som gjør at metodevurderingen kan gjennomføres. I motsatt fall ønsker Bestillerforum RHF å bli informert.