logo Nye metoder

ID2017_043

Vismodegib (Erivedge)

Behandling av basalcellekarsinom.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_043
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av basalcellekarsinom

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)
Bestillerforum RHF kansellerer oppdraget om nasjonal metodevurdering.

 

Innspill fra firma (02.05.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vismodegib (Erivedge) ved basalcellekarsinom og behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom eller lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk