logo Nye metoder

ID2017_114

Vonicog alfa (Veyvondi)

Behandling av von Willebrands sykdom hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.12.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_114
Om metoden
Legemiddel til behandling av von Willebrands sykdom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vonicog alfa til behandling av von Willebrands sykdom hos voksne.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 4-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.11.2018
Ferdigstilt
12.04.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.04.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019):

1. Vonicog alfa (Veyvondi) kan innføres til behandling av von Willebrands sykdom
hos voksne.
2. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste
anbud, som trer i kraft 1. november 2019.
3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for
denne beslutningen.