logo Nye metoder

ID2016_074

Vosaroxin (Qinpreso)

I kombinasjon med cytarabin til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_074
Om metoden
Legemiddel til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

Oppdraget er avbestilt da markedsføringstillatelse (MT) er trukket.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 147-20

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosaroxin (Qinpreso) i kombinasjon med cytarabin til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.