logo Nye metoder

ID2018_002

Vurdering av aldersgrense for BRCA-testing ved påvist brystkreft

Bør aldersgrensen heves fra 50 til 60 år?
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2018
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2018_002
Om metoden
Vurdering av aldersgrense for BRCA-testing (en type gentesting) av kvinner med påvist brystkreft.

​Forslag

 

 

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet lage et notat som inneholder et forslag til hvilke aspekter en metodevurdering minimum må dekke. Notatet skal også inneholde estimater på antall tester, hvor mange man kan regne med å identifisere, samt kostnader.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Notat
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
09.03.2018
Ferdigstilt
11.06.2018

Notat fra Folkehelseinstituttet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 11.06.2018 og sendt til beslutning.

Notat

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

BRCA-testing kan tilbys kvinner med brystkreft fram til de er 60 år.

BRCA-testing gir mulighet til å oppdage kreftsvulster i tidligere stadium. En heving av aldersgrensen vil sannsynligvis være kostnadseffektiv fordi man kan oppdage kreftsvulster på et tidlig stadium.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 089-2018.