logo Nye metoder

Metodevarsling

Folkehelseinstituttet utarbeider metodevarsler på medisinsk utstyr, prosedyrer og organisatoriske tiltak. Fra våren 2023 skal leverandører av legemidler anmode om vurdering og det vil ikke utarbeides metodevarsler for legemidler.

Metodevarsler for medisinsk utsyr, prosedyrer og organisatoriske tiltak

 

Folkehelseinstituttet utarbeider metodevarsler for metoder innen medisinsk utstyr, test og diagnostikk, medisinske og kirurgiske prosedyrer og organisatoriske tiltak. Det pågår et videreutviklingsarbeid på dette området.

Metodevarsler brukes i Nye metoder som grunnlag for å gi oppdrag om nasjonale metodevurderinger. Folkehelseinstituttet har ansvar for å drifte en metodevarslingsfunksjon i Nye metoder (se MedNytt (mednytt.no)). Et metodevarsel er ingen metodevurdering, men skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre om det er behov for en metodevurdering.

Ønsker du mer informasjon eller har innspill til metodevarslingsfunksjonen kan du bruke følgende kontaktinformasjon:
 
E-post til mednytt@fhi.no eller e-post til leder for metodevarslingsfunksjonen

Marit Erna Austeng:  mariterna.austeng@fhi.no

 

Endring i metodevarsling for legemidler fra våren 2023

 

Statens legemiddelverk avvikler våren 2023 funksjonen for metodevarsling av legemidler. Fra mai 2023 skal leverandører av legemidler selv sende inn en anmodning om vurdering eller revurdering av legemidler i et eget skjema. Dette vil erstatte metodevarsler på legemidler. Overgangen til anmodning er et forbedringstiltak i videreutviklingen av Nye metoder.

Det er fortsatt mulig for alle andre enn leverandører av legemidler å sende inn forslag om metodevurdering av metoder som kan være aktuelle å innføre, eller revurdere bruken av, i spesialisthelsetjenesten.

Statens legemiddelverk følger med på nye legemidler og indikasjoner gjennom samarbeidet med Europeran Medicines Agency (EMA).

Norge deltar også i det internasjonale samarbeidet International Horizon Scanning Initiative (IHSI) for legemidler og medisinsk utstyr.

 

 

Sist oppdatert 15.11.2023