logo Nye metoder

Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenesten

Det er etablert et felles, nasjonalt rammeverk i spesialisthelsetjenesten for beslutning og finansiering av legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon.

Rammeverket er utformet for å kunne ivareta all legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon. Dette vil inkludere all utprøvende behandling som kan tilbys enkeltpasienter etter en individuell vurdering utenfor kliniske studier.

Dette vil også inkludere konsensusbasert, off label legemiddelbehandling som har vært brukt til pasientgrupper i sykehus i lengre tid, men hvor effektdokumentasjonen er utilstrekkelig for finansiering av folketrygden.

Her er lenker til rammeverket og til søknadsskjema:

Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenesten

Søknadsskjema for bruk av legemiddel utenfor godkjent indikasjon til enkeltpasienter eller pasientgrupper​​

​Spørsmål

Generelle spørsmål om rammeverket rettes til de regionale helseforetak v/Nye metoder: nyemetoder@helse-sorost.no.

Mer informasjon

Den finnes en egen artikkel om "Finansiering av legemidler i spesialisthelsetjenesten" (link). 

Sist oppdatert 15.11.2023