logo Nye metoder

Webinarserie om Nye metoder

Nye metoder har gjennomført flere webinarer hvor målet har vært å øke kunnskapen om Nye metoder. Her finner du webinarer, samt en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten som er på engelsk.

​​​​I juni 2021 holdt Nye metoder sitt første webinar hvor tema var: 
 • EMA-prosessen - Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i EU og Norge?​​ Ved å klikke på bildet under kommer du til en video som ligger på Youtube:
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

I september 2021 ble andre del av webinarserien holdt og tema var: 

 • Metodevarsling av legemidler i Nye metoder
  (ved å klikke på bilder under kommer du til en video som ligger på Youtube):

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
 

I mars 2022 ble tredje del av webinarserien holdt og tema var:

 • Bestillerforum for nye metoder - innspillprosessen og oppdrag om metodevurderinger
  (ved å klikke på bilder under kommer du til en video som ligger på Youtube):

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
 II september 2022 ble fjerde del av webinarserien holdt og tema var:​

 • Metodevurderinger av legemidler i Nye metoder 
  (ved å klikke på bilder under kommer du til en video som ligger på Youtube):
 • Grafisk brukergrensesnitt, tekst
  I februar 2023 ble femte del av webinarserien holdt og tema var: 
 • Prisforhandlinger og anbud

I september 2023 ble sjette del av webinarserien holdt og tema var:

  • Beslutningsprosessen og Beslutningsforum for nye metoder
  • Skjermbilde Beslutningsprosessen.JPG

 

 • Andre foredrag:
 • "Nye metoder and priority setting in the spesialist health care service"
  Det er utarbeidet en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten. Den aktuelle presentasjonen er opprinnelig laget med tanke på studenter ved OsloMet og er på engelsk. Ved å klikke på bildet kommer du til en video som ligger på Youtube:
  Et nærbilde av en sprøyte og et rør


Webinarserien er utarbeidet med tanke på pasienter og brukere som hovedmålgruppe. 


 

 

Sist oppdatert 15.11.2023