logo Nye metoder

Presentasjoner fra heldagsmøte i Bestillerforum RHF 8. januar 2021

Her finner du presentasjonene som ble holdt i heldagsmøte i Bestillerforum RHF 8. januar 2021.

Sak 001-21 og Sak 002-21. Innspillsprosessen før Bestillerforum RHF - målsetning og tiltak. Fageksperter i metodevurderingsarbeidet - hvordan sikre geografisk og faglig bredde.

Presentasjon fra Sekretariatet for Nye metoder

 

Sak 003-21. Medisinsk utstyr på nasjonalt nivå.

Presentasjon fra Sekretariatet for Nye metoder

 

Sak 004-21. Strategi for mini-metodevurderinger i Nye metoder.

Presentasjon fra Folkehelseinstituttet

 

Sak 005-21. Kapasitet og utfordringer med fokus på legemidler.

Presentasjon fra Statens legemiddelverk

 

Sak 006-21. Oppdatering på EUnetHTA og lovforslag.

Presentasjon fra Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert 15.11.2023