logo Nye metoder

Anmodninger – presiseringer av fremgangsmåte for leverandører av legemidler

Oppdatert informasjon til leverandører som skal anmode om vurdering av legemidler.

Publisert 12.03.2024

Nye metoder gikk over til anmodninger i mai 2023.

Leverandører som ønsker at et legemiddel skal vurderes for offentlig finansiering i spesialisthelsetjenesten i Norge, skal anmode om vurdering.

Nye metoder gjør her leverandører av legemidler oppmerksom på at det er gjort presiseringer i informasjonen til leverandørene.

Nye metoder løfter spesielt frem følgende presiseringer:

  • Leverandøren skal alltid anmode om (og levere dokumentasjon) for hele den godkjente eller omsøkte indikasjonen ved anmodning om vurdering. Dersom leverandøren foreslår avgrensninger til undergrupper, må det leveres i tillegg til dokumentasjonen for hele godkjente eller omsøkte indikasjon. 
  • Dersom leverandøren ikke leverer dokumentasjon i henhold til oppdraget fra Bestillerforum innen 12 måneder etter anmodningstidspunktet, så kan oppdraget avbestilles, hvis det ikke er spesielle grunner til annet.
  • Leverandører må huske å anmode om vurdering også for nye styrker av et legemiddel.

Se all informasjon om anmodning om vurdering i artikkelen for leverandører.