logo Nye metoder

Ny metode innført på rekordtid

Beslutningsforum ga i sitt møte mandag klarsignal for en ny behandling for kvinner med endometriekreft. Dette er den vanligste formen for livmorkreft. Dostarlimab er det andre legemiddelet som innføres på rekordtid som følge av en forenklet prosess for godkjenning av immunterapi som ble innført i desember i fjor.

Publisert 18.03.2024
Sist oppdatert 19.03.2024

Dette er nok et legemiddel inn i PD-(L)1-ordningen som superraskt blir tilgjengelig for pasientene. Dostarlimab til behandling av endometriekreft er en sterkt ønsket behandlingsmulighet, både fra fagmiljøet og pasientene, som vi er svært glade for å kunne innføre. Jeg noterer meg også at det er to andre leverandører som har meldt seg inn i ordningen nå, slik at vi håper å kunne innføre flere nye legemidler i den nærmeste fremtid, sier leder av Beslutningsforum, Terje Rootwelt.

Til sammen 17 metoder var oppe til vurdering da Beslutningsforum møttes 18. mars, ti av dem innføres nå i norske sykehus mens syv fikk nei.

Beslutningsforum valgte blant annet å innføre legemiddelet Fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom. Behandlingen skal gis som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra to års alder. Legemiddelet fikk senest i februar nei i Beslutningsforum fordi prisen da var for høy.  

  • Vi har hatt en rask og god dialog med leverandøren rundt pris og fått innspill fra fagmiljøet om kriterier for bruk. Vi er glade for at vi i dag kan si ja til å innføre Fintepla til pasienter med denne alvorlige formen for epilepsi, sier Rootwelt.

Videre innføres Lebrikizumab (Ebglyss) som et nytt behandlingsalternativ til pasienter med alvorlig atopisk dermatitt (eksem) hos voksne og ungdom fra 12 år. Dette er også en metode som tidligere er avvist av Beslutningsforum, men som nå innføres fordi prisen nå står godt i forhold til effekt.

Innføres ikke

Vosoritid (Voxzogo) til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket ble ikke innført i denne runden.

  • Her har leverandøren valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte. Vi skulle gjerne ha tilbudt denne behandlingen, derfor har vi bedt Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlingene med dem, sier Rootwelt.

Det har vært utført felles metodevurdering og helseøkonomiskanalyse i FINOSE-samarbeidet, og både Danmark og Sverige har også sagt nei til å innføre medisinen og med tilnærmet samme begrunnelse. 

Oversikt over alle beslutningene