logo Nye metoder

Fullstendig metodevurdering på fosterdiagnostikk

Kunnskapssenteret i FHI har publisert rapporten: Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13

Publisert 20.04.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Kunnskapssenteret i FHI har ferdigstilt fullstendig metodevurdering på fosterdiagnostikk. Rapporten ble bestilt av Bestillerforum RHF i 2013.

 

Rapporten er nå sendt til Helsedirektoratet for behandling etter bestemmelser i bioteknologiloven. Helsedirektoratet vil nå vurdere om NIPT for trisomier kan godkjennes etter bioteknologiloven og tilbys gravide som i dag har indikasjon for fosterdiagnostikk på grunn av økt risiko for å ha et foster med trisomi. Foruten rapporten fra Kunnskapssenteret i FHI vil Helsedirektoratet også innhente uttalelse fra Bioteknologirådet og involvere fagmiljøene.

 

Dersom metoden blir godkjent skal Beslutningsforum for nye metoder bestemme om metoden skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Hvis Beslutningsforum for nye metoder sier ja kan virksomheter som er godkjent for fosterdiagnostikk søke om å få ta metoden i bruk.

 

Lenke til rapport

Lenke til nyhetssak på Kunnskapssenteret i FHI sin hjemmeside

Lenke til nyhetssak på Helsedirektoratet sin hjemmeside