logo Nye metoder

Leverandører etterspørres for fire metoder

Bestillerforum RHF gav den 13. juni 2016 fire oppdrag om hurtig metodevurdering der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder. Leverandørene bes om å ta kontakt for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon

Publisert 21.06.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen til metoden. For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag etterspørres leverandører for følgende metoder:

  • Systemer for rotorablasjon («Rotor Mapping») til bruk ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser. (Link; metode ID2016_040)
  • OncoBeam RAS CRC og tilsvarende blodprøvebasertetester for bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus til bruk ved metastatisk kolorektalkreft. (Link; metode ID2016_041)
  • Pacemakere uten elektrodeledning til behandling av hjertearytmi. (Link; metode ID2016_042)
  • FreeStyle Libre og tilsvarende system for egenmåling av glukose i vevsvæske ved diabetes. (Link; metode ID2016_044)

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet for dialog og veiledning om (eventuell innsending) av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt på følgende e-postadresse: elisabeth.couto@fhi.no

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

Mer informasjon om Nye metoder som system her på nettsidene (nyemetoder.no) hvor også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.