logo Nye metoder

Leverandører etterspørres for to metoder

Bestillerforum RHF gav den 14. november 2016 to oppdrag om hurtig metodevurdering der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder. Leverandørene bes om å ta kontakt for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon.

Publisert 25.11.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen til metoden. For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag etterspørres leverandører for følgende metoder:

  • Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko. (Link; metode ID2016_076)
  • MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster. (Link; metode ID2016_080)

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet for dialog og veiledning om (eventuell innsending) av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt på følgende e-postadresse: elisabeth.couto@fhi.no.

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

Mer informasjon om Nye metoder som system her på nettsidene (nyemetoder.no) hvor også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.