logo Nye metoder

Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi

Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering for MIGS-kirurgi der det kan være flere leverandører av metoden. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

Publisert 18.10.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Folkehelseinstituttet etterspør leverandører av metoder knyttet til MIGS-kirurgi (minimally invasive glaucoma surgery).  

Bestillerforum RHF har i møtet den 24.09.2018 behandlet denne saken om mikrokirurgi av grønn stær (glaukom). Forumet har gitt oppdrag til Folkehelseinstituttet for gjennomføring av en metodevurdering.

Metoden har en egen metodeside med lenke her: ID2018_072

Det har allerede meldt seg aktuelle leverandører med tilsvarende metode, og  vi etterlyser nå om det finnes evt. ytterligere leverandører som kan bidra med dokumentasjon om metodene til Folkehelseinstituttet. Når det er flere leverandører vil formatet bli en fullstendig metodevurdering.

Folkehelseinstituttet ber om at aktuelle leverandører som ennå ikke har tatt kontakt gjør dette til Beate Fagerlund (beate.charlotte.fagerlund@fhi.no ) så snart som mulig.

 

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

 

Mer informasjon om systemet Nye metoder på nyemetoder.no hvor det også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.