logo Nye metoder

Leverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoder

Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for «Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel)». Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

Publisert 03.09.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjon om metoden. Først når Folkehelseinstituttet har mottatt dokumentasjon fra leverandøren(e) kan de gjennomføre en hurtig metodevurdering. For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag fra 27.08.2018 etterspørres nå leverandører for følgende metode:

Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel), for å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata. Metoden har en egen metodeside med lenke her: ID2018_056.

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for uforpliktende dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon. Kontakt for denne metoden i Folkehelseinstituttet er Lene Kristine Juvet – e-postadresse: LeneKristine.Juvet@fhi.no

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører. Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

Mer informasjon om systemet Nye metoder på nyemetoder.no hvor det også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.