logo Nye metoder

Leverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende tester

Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for Prosigna test (PAM50 ROR) der det trolig kan være flere leverandører av tilsvarende tester. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

Publisert 31.10.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen om metoden. Først når Folkehelseinstituttet har mottatt dokumentasjon fra leverandøren(e) kan de gjennomføre en hurtig metodevurdering. For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag fra 25.09.2017 etterspørres nå leverandører for følgende metode:

Prosigna test (PAM50 ROR) og tilsvarende tester, til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft. Metoden har en egen metodeside med lenke her: ID2017_073

 

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for uforpliktende dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt med Lene Kristine Juvet på følgende e-postadresse: LeneKristine.Juvet@fhi.no

 

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

 

Mer informasjon om systemet Nye metoder på nyemetoder.no hvor det også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet for systemet.