logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 13. juni 2016

En metode ble behandlet: Blinatumomab til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Publisert 21.06.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble holdt på Radisson Blu Airport Hotel (Gardermoen), kl. 09.30–11.00.

Saksliste 

Sak 31-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. april 2016

Sak 33-2016  Blinatumomab (Blincyto) Les metodevurderingen

Sak 34-2016 Innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten - mandat og retningslinjer for mandat

Sak 35-2016 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder,
oppfølging av sak 30-2016, sak B – oversikt

Sak 36-2016 Referatsaker

  1. Brev av 20. april 2016 fra fa. Bayer AS, Norge ad. Xofigo, Beslutningsforum for nye metoder sak 9-2015
  2. E-post fra xxxxxxxxxx av 10. mai 2016 ad. immunterapi

Sak 37-2016 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Foreløpig protokoll fra møtet
Innkalling og saksdokumenter
Lenke til nyhetssak-Vet for lite om effektene

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.