logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 22. august 2016

To metoder ble behandlet: Efmoroktokog alfa til behandling av Hemofili A, og Sekukinumab til behandling av ankyloserende spondylitt

Publisert 17.08.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble holdt på Radisson Blu Airport Hotel (Gardermoen), kl. 09.30 (til ca. kl. 11.00).

Saksliste 

Sak 38‐2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 39‐2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 13. juni 2016

Sak 40‐2016 Efmoroktokog alfa (Elocta®). Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 41‐2016 Sekukinumab (Cosentyx®).  Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 42‐2016 Avklaring av saker som ikke skal fremmes i Beslutningsforum for nye metoder

Sak 43‐2016 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30‐2016, sak B – oversikt

Sak 44‐2016 Referatsaker

Sak 45‐2016 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Finner du så snart de foreligger i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder
Lenke til nyhetssak-Nye legemidler til blødere og revmatikere

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no