logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. desember 2015

Beslutningsforum for nye metoder har behandlet to legemidler i sitt møte 14. desember. Protokoll fra møtet er nå lagt ut.

Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble holdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, kl. 10:40.

Saksliste

Sak 60-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 61-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. november 2015

Sak 62-2015 Ibrutinib (Imbruvica®). Lenke til metodevurdering.

Sak 63-2015 Idelalisib (Zydelig®). Lenke til metodevurdering.

Sak 64-2015 Referatsaker

  1. Beslutningsforum for nye metoder - prinsipper for behandling av saker og problemstillinger, jf. sak 52-2015
  2. E-post fra sekretariatet for Nye Metoder v/sekretariatsleder Øyvind Melien av 27. november 2015 med oversendelse av henvendelse fra legemiddelfirmaet Novartis ad. legemidlene Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib)

Sak 65-2015 Eventuelt

 

Møtet i Beslutningsforum for nye metoder er ikke åpent for allmennheten. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres.

Saksdokumenter og protokoll

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll fra møtet

Lenke til nyhetssak

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.