logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. november 2016

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Tre metoder, en sensor (metode som ikke er et legemiddel) og to legemidler, ble behandlet på møtet.

Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 66-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 67-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. oktober 2016

Sak 68-2016  Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonal arterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 69-2016  Pertuzumab (Perjeta®) til neoadjuvant behandling av lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 70-2016  Nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 71-2016  Referatsaker

1.       E-post fra C. B. Ennals av 28. oktober 2016 ad. Daily Mail reports on beneficial effects of NIVOLUMAB on advanced kidney cancer patients

Sak 72-2016  Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no