logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. mars 2019

Fire metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 11.03.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

 Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. februar 2019.
 • Iksazomab(Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av refraktær og residiverende myelomatose – forenklet vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Metoxyfluran (Penthrox) til 2.-eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Tivozanib(Fotivda) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) til behandling av hiv-infeksjon – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.
 • Eventuelt

Møtet holdes mandag 18. mars 2019 klokka 16.30 i Helse Sør-Øst RHF sine lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo sentrum.

 Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.