logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. mars 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. I møtet ble en screeningtest innen fosterdiagnostikk vurdert.

Publisert 20.03.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 20-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 21-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. februar 2017

Sak 22-2017
Non-invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18 og 21. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 23-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 24-2017

Referatsaker:

1.       E-post fra  Gunnar Steen av 10. mars 2017 ad. Spørsmål til Beslutningsforum

2.       Brev fra MSD (Norge) AS av 13. mars 2017 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Bekymring vedrørende mulig brudd på konfidensialitet

3.       Brev fra MSD (Norge) AS av 14. mars 2017 til Sykehusinnkjøp HF/LIS ad. Bemerkninger vedrørende Keytruda

Sak 25-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.