logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 24.08.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 65-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 66-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. juni 2017 og 15. august 2017.

 

Sak 67-2017
Kabazitaksel (Jevtana) til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft etter førstelinjebehandling.Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 68-2017

Karfilzomib (Kyprolis) til kombinasjonsbehandling av myelomatose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 69-2017

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf) til tredjelinjebehandling eller senere behandling av metastaserende kolorektalkreft.Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 70-2017
Lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 71-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.

 

Sak 72-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post: kenneth.lauritsen@helse-nord.no.