logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. januar 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. I møtet ble fire legemidler behandlet.

Publisert 23.01.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt i Helse Sør-Østs lokaler i Oslo, Grev Wedels plass 5.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 1-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 12. desember 2016
 
Sak 3-2017
Osimertinib (Tagrisso®) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC). Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 4-2017
Ofatumumab (Arzerra®) til førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 5-2017
Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 6-2017
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C.Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 7-2017
Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016

Sak 8-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B - oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 9-2017
Meld. St. 34 (2015–2016): Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering, oppfølging, jf. sak 37-2016 Eventuelt, sak A - presentasjon

Sak 10-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.