logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 2020

Fem metoder skal vurderes i dette møtet, i tillegg til årsoppsummering for 2019. Se under for oversikt.

Publisert 17.02.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet starter kl. 10.00 på Grev Wedels plass 5 i Helse Sør-Øst RHF sine lokaler.

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. januar 2020
  • Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne pasienter over 18 år - revurdering. Link til metodesiden.
  • Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter i alder 12 til og med 17 år. Link til metodesiden.
  • Tildrakizumab (Ilumetri) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis – revurdering. Link til metodesiden.
  • Fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose hos barn og unge. Link til metodesiden.
  • Regional varmebehandling (hypertermi) ved høyrisiko bløtvevssarkom (STS). Link til metodesiden.
  • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no