logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. oktober 2016

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. To metoder ble behandlet på møtet.

Publisert 24.10.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt  i Helse Sør-Øst RHFs lokaler, Grev Wedels plass 5 i Oslo.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 59-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 60-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. september 2016

Sak 61-2016  Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 62-2016 Nivolumab (Opdivo®) til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom. Lenke til en, av to, metodesider (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 63-2016 Mandat og retningslinjer til LIS, behov for gjennomgang og presiseringer

Sak 64-2016 Oversikt over legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B

Sak 65-2016 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no